Praatplaten in de praktijk; thema ‘circus’

In onze clowntjesklas zijn wij het schooljaar gestart met het thema ‘circus’. Binnen ons onderwijsconcept (Basisontwikkeling) heeft de taalontwikkeling een zeer prominente plaats. Elk thema wordt gestart door het maken van een woordveld, samen met de kinderen. Een praatplaat sluit hier mooi op aan en kan helpen het woordveld en dus de woordenschat van de kinderen met betrekking tot het betreffende thema uit te breiden.

In het thema ‘circus’ kon ik niet veel praatplaten vinden. Uiteindelijk koos ik voor een plaat waarop veel verschillende artiesten en elementen van het circus/een circusvoorstelling te zien zijn:

praatplaat circus

Begrippen die aan bod kwamen zijn: trapeze, kanon, koord(danser), orkest, trombone, trompet, dirigent, grote trom, clown en daarbij ook de nar en de pierrot. Vooral deze laatste sprak de kinderen zeer aan. We hebben dan ook een klein uitstapje gemaakt en op Google afbeeldingen van de Pierrot opgezocht. Zo kwamen we erachter dat ze vooral zwart/wit gekleed gaan en vaak verdrietig of boos kijken.

Na de plaat met de hele groep in de kring te hebben besproken heb ik met groepjes kinderen uit groep 2 een verwerkingsopdracht gedaan. Dit vind ik zelf heel erg van belang. Enkel de praatplaat bespreken geeft je als leerkracht nog geen duidelijk beeld van wat de kinderen begrepen en onthouden hebben. Daarnaast biedt het werken met kleine groepjes kinderen de mogelijkheid om gericht te observeren en door te vragen wat veel waardevolle informatie met betrekking tot de ontwikkeling kan opleveren. Graag zou ik ook een verwerking voor groep 1 hebben bedacht, maar doordat ik maar een beperkt aantal uren voor de groep sta kwam ik hier niet aan toe.

De verwerkingsopdracht was als volgt:

Ieder kind kreeg een kopie van de praatplaat. Omdat deze niet 100% scherp was stond de grote plaat zichtbaar op het digibord zodat de kinderen indien nodig daar kon kijken en informatie konden vinden. Omdat de letter /t/ deze week centraal stond in onze groep was de opdracht om begrippen te zoeken die met de /t/ beginnen en deze vervolgens te kleuren. Kinderen gaven aan dit lastig te vinden, maar met wat hulp van elkaar en soms van mij kwamen ze er toch uit. De verschillen in niveau van fonemisch bewustzijn (in dit geval het herkennen van een beginklank) waren duidelijk zichtbaar. Zowel voor de kinderen als voor mijzelf een waardevolle activiteit waarbij in korte tijd veel geleerd kan worden.

vewerking praatplaat 20150918_111359

Zo kun je dus met relatief weinig middelen en voorbereiding een behoorlijk deel van de dag vullen en zijn de kinderen heel zinvol bezig.

Naar aanleiding van dit artikel zelf aan de slag gegaan? Leuk als je het hieronder in een reactie laat weten!

Advertenties